Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Đèn LED tử ngoại

Đèn LED tử ngoại

Đèn tử ngoại đống vai trò cực kì quan trọng trong suốt quá trình kiểm tra MPI và FPI. Nhằm cung cấp thiếu bị UV tốt hơn, PROMAG phát triển đèn LED UV dạng cầm tay và dạng treo, kể cả dạng đèn chiếu diện trọng để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Dòng sản phẩm cầm tay

PHB-365

Mẫu mã Dòng Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
TYPE 1
(kèm theo đèn UV-A và đèn trắng)
Độ chiếu UV-A ≧7,000 μW/cm²
Đèn trắng 1,237 LUX
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
1 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
40*40 CM
Thân đèn 150 rộng* 80 đường kính *170 cao mm
TYPE 2
(chỉ đèn UV-A)
Độ chiếu UV-A ≧7,000 μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
1 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
40*40 CM
Thân đèn 150 rộng*80 đường kính *170 cao mm
TYPE 3
(có thể cắm điện)
Độ chiếu UV-A Từ 3800 tới 5000 μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
1 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
40*40 CM
Thân đèn 150 rộng *80 đường kính *170 cao mm
TYPE 4
(Intensity Adjustable)
Độ chiếu UV-A Từ 1200 tới 7000 μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
1 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
40*40 CM
Thân đèn 150 rộng *80 đường kính *170 cao mm

PHB-365A

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A ≦7,000 μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
2 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
Đường kính 17 CM
Thân đèn 155 rộng *84 đường kính *200 cao mm

PHB-365A

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A Từ 1200 tới 7000 μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
2 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
Đường kính 500 x 500 CM
Thân đèn 100 rộng *128 đường kính *193 cao mm

PROUV100

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A ≧10000 μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / HZ
Pin
(có thể sạc)
2 EA
Tầm phủ ánh sáng
(cách bề mặt phẳng 38cm)
Đường kính 10 CM
Thân đèn Tay cầm 24mm* Đầu 46mm *Chiều dài 158 mm

Dạng sản phẩm cố định

<

POB-A-365

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A Từ 200 đến 6000 (hoặc hơn) μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / Hz
Tầm phủ ánh sáng (cách bề mặt phẳng 38cm) 155 x 115 cm
Thân đèn Chiều dài 325 Chiều rộng 153 Chiều cao 135 mm

CROWN-40

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A ≦4000 μW/cm²
Đèn trắng 1291 LUX
Điện áp 110-240/50-60 V / Hz
Tầm phủ ánh sáng (cách bề mặt phẳng 38cm) 280x230 cm
Thân đèn Chiều dài 210 Chiều rộng 220 Chiều cao 90 mm

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

error: 內容受到保護!!