Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Dạng sản phẩm cố định

Dạng sản phẩm cố định

POB-A-365

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A Từ 200 đến 6000 (hoặc hơn) μW/cm²
Điện áp 110-240 / 50-60 V / Hz
Tầm phủ ánh sáng (cách bề mặt phẳng 38cm) 155 x 115 cm
Thân đèn Chiều dài 325 Chiều rộng 153 Chiều cao 135 mm

CROWN-40

Mẫu mã Đặc tính Hiệu quả Đơn vị
Độ chiếu UV-A ≦4000 μW/cm²
Đèn trắng 1291 LUX
Điện áp 110-240/50-60 V / Hz
Tầm phủ ánh sáng (cách bề mặt phẳng 38cm) 280x230 cm
Thân đèn Chiều dài 210 Chiều rộng 220 Chiều cao 90 mm

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

error: 內容受到保護!!