Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Dành cho MPI

 
Loại ướt (có thể sử dụng liền)
  • • Chất làm đặc pha với nước
 

 
Loại khô
  • •Pha với nước
  • Pha với chất làm ngưng tụ
 

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

error: 內容受到保護!!