Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

kiểm tra trí tuệ nhân tạo

kiểm tra trí tuệ nhân tạo

Đặc điểm

Hệ thống MPI – kiểm tra bằng hạt từ cùng với mô hình trí tuệ nhân tạo Máy Học

  • • Có thể kiểm tra nhiều cùng lúc loai chỗ hư hỏng chỉ trong vài giây như
    • Những chỗ hư hỏng gây bởi vật liệu thô hoặc trong quá trình đúc kim loại, quá trình gia công, sản xuất
    • Vết nứt hình cây gây ra trong quá trình tôi
  • Hỗ trợ hình dạng khác của các thành phần với việc cung cấp các biện pháp tùy chỉnh theo ý khách hàng (Lưu ý: các hình thù khác có thể cần mô hình thiết bị AI riêng)
  • Việc kiểm tra tương thích dưới đèn LED hồng ngoại chuyên dùng hoặc ánh sáng thường
  • Hình ảnh các vết hư hỏng có thể được lưu trữ và gửi về hệ thống PROMAG i-check cloud để nghiên cứu và nâng cao tính chuẩn xác
  • Khách hàng có thể gửi các kết quả kiểm tra tới hệ thống dữ liệu ngoài

LED UV LAMP | MPI MACHINE | FPI System

Taipei | PROMAG | PROMAG NDT

error: 內容受到保護!!